Nazadnje posodobljeno: februar 2013

Z avtorsko pogodbo se avtor in naročnik dogovorita o naročilu avtorskega dela. Avtorsko delo je individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, predvsem:

 • govorjena dela (govori, pridige, predavanja),
 • pisana dela (leposlovje, članki, priročniki, študije, računalniški programi),
 • glasbena dela (z besedilom ali brez),
 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela,
 • koreografska in pantomimska dela,
 • fotografska dela,
 • avdiovizualna dela,
 • likovna dela (slike, grafike, kipi),
 • arhitekturna dela (skice, načrti …),
 • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja,
 • kartografska dela,
 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, skice, izvedenska mnenja …).

Primer: Mlad fotograf za kulturno društvo fotografira dogajanje njihovega poletnega festivala.

!!! Preko avtorske pogodbe lahko opravljaš le avtorska dela.

Preko avtorske pogodbe lahko opravljaš le avtorska dela. V ostalih primerih se z naročnikom sklene podjemna pogodba. Več informacij na strani  Podjemna pogodba.

!!! Preden podpišeš kakršnokoli pogodbo, preveri, ali razumeš in se strinjaš z vsem, kar je v njej zapisano.

Prednost avtorske pogodbe je, da ti omogoča občasna dodatna dela tudi, če si redno zaposlen. Prav tako lahko delo po avtorski pogodbi opravljaš kot brezposelna oseba ali študent. Brezposelni morajo o delu po avtorski pogodbi obvestiti Zavod za zaposlovanje, saj to lahko vpliva na višino morebitnega denarnega nadomestila.

Slabost avtorske pogodbe je predvsem ta, da ne omogoča nobene oziroma zelo šibko socialno varnost. To ni problematično, kadar delo po avtorski pogodbi opravljajo tisti, ki imajo prispevke za obvezna socialna zavarovanja* plačane iz drugega naslova, recimo kot zaposleni, brezposelni ali kot študenti. Problem pa nastane za tiste, ki jim delo po avtorski pogodbi predstavlja edini vir zaslužka in socialne varnosti.

 

Ob izplačilu avtorskega honorarja je plačnik honorarja zavezan tudi k plačilu akontacije dohodnine*, ki znaša 25 % od davčne osnoven in od 1. 1. 2013 dalje tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 % bruto honorarja. Davčna osnova* pri avtorskem honorarju se izračuna tako, da se od bruto zneska odšteje 10 % normiranih stroškov*. Nekoliko drugače se avtorski honorar izračuna za samozaposlene v kulturi. Več informacij na strani  Samozaposleni v kulturi.

KAJ?

KAKO IZRAČUNAŠ?

KOLIKO?

1. Končni znesek, ki ga plača izplačevalec

1088,50€

2. Prispevek za PIZ

8,85% od 3.

88,50€

3. Bruto znesek

1000,00€

4. Normirani stroški*

10% od 3.

100,00€

5. Davčna osnova*

3.4.

900,00€

6. Akontacija dohodnine*

25% od 5.

225,00€

7. Neto znesek, ki ga dobiš na svoj bančni račun

3.6.

775,00€

!!! Ko se dogovarjaš za honorar, ki ga boš zaslužil preko avtorske pogodbe, preveri, o katerem znesku se pravzaprav dogovarjaš z naročnikom – bruto ali neto.

 

!!! Avtorska pogodba naročnika ne zavezuje k plačevanju prispevkov za socialna zavarovanja.

Sam moraš tako poskrbeti vsaj za obvezno zdravstveno zavarovanje. V primeru, da nisi obvezno zdravstveno zavarovan že iz kakšnega drugega naslova (kot študent, zaposlen, brezposeln…) se v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja* lahko vključiš tudi kot:

 • oseba, ki je upravičena do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjuje pogoje zanjo,
 • »samostojni« zavarovanec oziroma »oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po drugi podlagi«.

V prvem primeru vložiš vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na centru za socialno delo v kraju, kjer imaš prijavljeno stalno prebivališče. Več o pogojih in načinih pridobivanja socialne pomoči si lahko prebereš na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, o pridobitvi zdravstvenega zavarovanja preko centra za socialno delo pa na spletni strani ZZZS.

V drugem primeru se v zavarovanje prijaviš sam na Zavodu za zdravstveno zavarovanja Slovenije (ZZZS), kjer oddaš obrazec M*, skupaj z izjavo, da ne izpolnjuješ pogojev za zavarovanje iz druge podlage. Izjavo in več informacij o prijavi najdeš na spletni strani ZZZS.

*Znesek se lahko spreminja, zato sproti preveri na ZZZS!

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije del stroškov zdravljenja, zato je dobro, da se poleg obveznega vključiš tudi v prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje*.

*Znesek je informativen in se lahko nekoliko razlikuje od primera do primera. Preveriš ga lahko na pooblaščenih zdravstvenih zavarovalnicah: AdriaticSlovenica, Triglav in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica.

Na podlagi avtorske pogodbe pa se ne moreš vključiti v zavarovanje za starševsko varstvo* in v zavarovanje za primer brezposelnost*.

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI

 

AKTERJI IN UPORABNE POVEZAVE

 

VIRI

 1. Artservis. Avtorska pogodba. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 2. Mercina, J. (2011). Podjemna ali avtorska pogodba? Pridobljeno 9. 4. 2012.
 3. Obligacijski zakonik. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 4. Računovodja.com. Obračun avtorskega honorarja. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 5. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 6. Zakon o dohodnini. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 7. ZPIS. Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pridobljeno 9. 4. 2012.