Morda si začasno prekinil šolanje ali ga končal in se oziraš za prvo zaposlitvijo, morda si delal preko študentskega servisa in izgubil status študenta, morda so ti prekinili pogodbo o zaposlitvi, ki je bila za določen čas … Vse to so pogoste situacije, v katerih se lahko znajdemo mladi. Brezposelnost med mladimi je na žalost vse pogostejša, predvsem v obdobju med zaključevanjem izobraževanja in prvo zaposlitvijo. Vedno več mladih pa se srečuje tudi z dolgotrajno brezposelnostjo*.

Medtem, ko iščeš delo oziroma zaposlitev (več o iskanju dela na spletni strani Kako iskati delo?), lahko opravljaš občasna dela po avtorski pogodbi ali podjemni pogodbi. Kot brezposelna oseba pa si upravičen tudi do vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in drugih oblik podpore in pomoči.

!!! Iskanje dela je proces, ki je lahko dolgotrajen in tudi naporen, zato je pomembno, da tudi ob morebitnih negativnih odgovorih ne obupaš.

 

Na Zavodu za zaposlovanje vodijo dve evidenci – evidenco iskalcev zaposlitve in evidenco brezposelnih oseb, ki se med seboj razlikujeta glede na pogoje vpisa in pravice, ki jih omogočata.

1. EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE

V evidenco iskalcev zaposlitev se lahko prijaviš, če si:

 • zaposlen ali samozaposlen,
 • dijak ali študent,
 • drugače delovno neaktiven
 • ali je tvoja trenutna zaposlitev ogrožena.

Vpis v to evidenco ti omogoča pravico do:

Več o pogojih in načinih vpisa v evidenco iskalcev zaposlitev si lahko prebereš na spletnih straneh ZRSZ.

 

2. EVIDENCA BREZPOSLENIH OSEB

V evidenco brezposelnih oseb se lahko vpišeš, če:

 • si star več kot 15 let,
 • nimaš statusa dijaka, vajenca, študenta ali statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let,
 • nisi v delovnem razmerju ali samozaposlen,
 • imaš status udeleženca izobraževanja odraslih in izpolnjuješ pogoje za pridobitev denarnega nadomestila ter boš aktivno iskal zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja,
 • si zmožen za delo ter si ga pripravljen aktivno iskati in sprejeti.

!!! V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijaviš že naslednji dan po izgubi zaposlitve.

Več o pogojih in načinih vpisa v evidenco brezposelnih oseb si lahko prebereš na spletnih straneh ZRSZ.

Kot brezposelna oseba, prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, si upravičen do:

 • informiranja o trgu dela,
 • osebnega svetovalca,
 • pomoči pri iskanju zaposlitve in dela,
 • posredovanja zaposlitve,
 • nadomestila potnih in poštnih stroškov za aktivno iskanje zaposlitve,
 • učenja veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere,
 • podpore pri kariernem odločanju,
 • pomoči pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere.

V določenih primerih si upravičen tudi do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti* in do plačanih prispevkov za obvezna socialna zavarovanja*. Več o tem si lahko prebereš v nadaljevanju.

Na Zavodu za zaposlovanje lahko pridobiš tudi potrdilo o prijavi v evidenco brezposelnih oseb, s katerim lahko uveljavljaš določene druge ugodnosti in popuste, na primer 50 % popust pri nakupu Urbane, brezplačna članarina v knjižnicah po Sloveniji, brezplačen vstop v določene kulturne organizacije.

Prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje uživajo kar nekaj podpore in pomoči. Seveda pa imajo hkrati tudi določene obveznosti, kot so:

 • aktivno iskanje zaposlitve in redno obveščanje Zavoda,
 • odzivanje na vse napotitve na prosta delovna mesta, ki jim jih posreduje Zavod,
 • izdelava zaposlitvenega načrta skupaj s svetovalcem, v katerem se določi tudi način prejemanja zaposlitvenih informacij (po elektronski pošti, mobilnem telefonu …),
 • redno obveščanje Zavoda o izvedbo dogovorjenih aktivnosti, morebitnih dodatnih zaslužkih ipd.

Vendar pa te sme Zavod v skladu z dogovori v zaposlitvenem načrtu in najkasneje po štirih mesecih napotiti tudi na delovno mesto, ki je nižje od tvoje pridobljene ravni izobrazbe in morda ni tvoj dolgoročni zaposlitveni cilj. V primeru, da zaposlitve ne sprejmeš, te Zavod preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, vanjo pa se ne moreš ponovno vpisati naslednjih šest mesecev.

 

Pravico do denarnega nadomestila za brezposelne pridobiš, če:

 • ti delovno razmerje ni prenehalo po tvoji krivdi ali volji in izpolnjuješ z zakonom določene pogoje,
 • si bil pred izgubo zaposlitve v delovnem razmerju in zavarovan za primer brezposelnosti najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • zate ni na voljo ustrezne zaposlitve,
 • si se prijavil pri Zavodu v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja.

!!! Zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila moraš vložiti v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja.

Višina denarnega nadomestila za prve tri mesece je 80 %, v naslednjih devetih mesecih pa 60 % povprečne plače, ki si jo prejel v zadnjih 8 mesecih preden je prišlo do brezposelnosti, pri čemer sta tako spodnja kot zgornja meja omejeni. Prav tako je omejeno trajanje nadomestila in sicer glede na to, koliko časa si bil zavarovan za primer brezposelnosti.

Vir: ZRSZ; Tabela ne vsebuje podatkov za osebe starejše od 50 let. Podatki se lahko tudi spreminjajo, zato jih sproti preverjaj!

 

!!! Novi Zakon o uravnoteženju javnih financ znižuje najvišji možni znesek denarnega nadomestila, in sicer iz 1.050,00 € na 892,50 €.

Podrobnejše informacije o denarnem nadomestilu za brezposelne – o pogojih in načinih uveljavljanja, kako se določi njegova višina in trajanje ter kdaj pravica miruje, preneha oziroma se zniža – si lahko prebereš v dokumentu »Denarno nadomestilo med brezposelnostjo«, ki ga najdeš na spletni strani ZRSZ.

 

Do denarne socialne pomoči si upravičen za določen čas, pri tem pa moraš izpolnjevati nekaj pogojev:

 • nimaš dovolj sredstev za preživljanje,
 • ne moreš si zagotoviti preživetja s svojim delom ali s pomočjo tistih, ki so te morebiti dolžni preživljati (družinski člani),
 • nimaš premoženja in prihrankov, ki bi ti omogočali preživetje,
 • aktivno rešuješ svojo socialno problematiko.

V večini primerov je pomemben pogoj tudi, da si prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba in si aktivni iskalec zaposlitve, ki ne prejema nadomestila za brezposelnost.

Vlogo za dodelitev redne denarne socialne pomoči in navodila za izpolnjevanje vloge dobiš na centru za socialno delo oziroma na njihovi spletni strani.

Denarno socialno pomoč prejemaš za določen čas, v katerem pa moraš biti ves čas aktiven in iskati zaposlitev. Denarno socialno pomoč lahko prejemaš:

 • od 1 do 3 mesecev, ko zanjo zaprosiš prvič;
 • od 1 do 6 mesecev, ko vlogo oddaš znova, pri tem pa je odobritev odvisna od okoliščin, ki jih presodi uradna oseba na centru za socialno delo;
 • trajno: za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo.

Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga, kot je na primer neprijavljenost pri Zavodu za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni idr.

!!! V primeru, da si dedič nekoga, ki je prejemal denarno socialno pomoč, lahko država ali občina od tebe zahtevata vračilo le-te.

 

Pri iskanju zaposlitve se lahko vključiš v različne programa aktivne politike zaposlovanja (APZ)*. Ti ukrepi se ves čas spreminjajo, posodabljajo in prilagajajo trgu dela, prav tako pa se spreminjajo pogoji za vključitev. Nekaj programov je namenjenih prav iskalcem prve zaposlitve ali mlajšim od 30 let. Spodaj ti jih na kratko predstavljamo le nekaj, za podrobnejše informacije pa obišči spletno stran Zavoda za zaposlovanje.

 • PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle je namenjeno mlajšim od 26. leta, ki ne hodijo v šolo ali službo. Program omogoča razvijanje sposobnosti, ustvarjalno preživljanje časa in učenja ter spodbuja, da najdeš pravi poklic zase in se (ponovno) vključiš v izobraževanje ali zaposlitev. Več informacij najdeš na spletni strani Andragoškega centra Slovenije.
 • Usposabljanje na delovnem mestu traja od 1 do 2 mesecev za največ 8 ur na dan in največ 40 ur na teden. Usposabljanje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. S praktičnim usposabljanjem na delovnem mestu lahko pridobiš dodatna znanja, spretnosti in delovne izkušnje, vključiš se v delovno okolje in si povečaš možnosti kasnejše zaposlitve pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Javna dela so namenjena tistim, ki težje najdejo zaposlitev in so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb. Ciljne skupine vključenih so določene z vsakokratnim javnim povabilom in so lahko od povabila do povabila različne. Zavod omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve neprofitnim delodajalcem za eno leto na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva, turizma in drugih sorodnih področij.
 • Program »Priložnost zame« omogoča zaposlitev pri nevladnih organizacijah tistim, ki so brezposelni vsaj eno leto, so invalidi ali pa tistim, ki se jim je iztekla vključitev v javna dela.
 • Program »Zaposli me« omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih za najmanj eno leto za polni delovni čas pri tržnih delodajalcih.
 • Program samozaposlovanja omogoča pridobitev enkratne finančne pomoči oziroma v višini 4.500 €, ki mladim pomaga uresničiti poslovno idejo in se zaposliti v svojem podjetju.

Poleg različnih programov APZ obstaja tudi možnost davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih. Če si mlajši od 26 let in si bil prijavljen med brezposelnimi najmanj pol leta, lahko delodajalec pri tvoji zaposlitvi za nedoločen čas uveljavlja davčno olajšavo pri Davčni upravi RS. Več informacij najdeš na spletni strani ZRSZ. Davčna olajšave obstajajo tudi za zaposlovanje invalidov. Tudi o teh si lahko več prebereš na spletni strani ZRSZ.

 

V primeru, da si kot brezposelna oseba upravičen do denarnega nadomestila, si v času njegovega prejemanja vključen v vsa obvezna socialna zavarovanja*. V zavarovanje te v tem primeru prijavi Zavod za zaposlovanje. Če si se v okvir zavarovanja vključil sam pred prejemom odločbe o denarnem nadomestilu, se lahko na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) odjaviš in uveljaviš morebitno vračilo vplačanega zneska.

Nekoliko drugače pa si moraš zdravstveno zavarovanje urediti v primerih, ko nisi upravičen do denarnega nadomestila oziroma po tem, ko nadomestilo nehaš prejemati. Možnosti je več in so odvisne od tvojega statusa ozirom situacije. Zdravstveno se lahko zavaruješ kot:

 • oseba, ki je upravičena do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjuje pogoje zanjo,
 • kot vzdrževani družinski član,
 • »samostojni« zavarovanec oziroma »oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po drugi podlagi«.

V prvem primeru vložiš vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na centru za socialno delo v kraju, kjer imaš prijavljeno stalno prebivališče. Več o pogojih in načinih pridobivanja socialne pomoči si lahko prebereš na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, o pridobitvi zdravstvenega zavarovanja preko centra za socialno delo pa na spletni strani ZZZS.

V drugem primeru te v okvir zavarovanja prijavi tisti, ki je to storil tudi za tvojega družinskega člana, po katerem boš zavarovan tudi ti. Na primer, če se boš zavaroval po svojih starših ali partnerju, ki je v rednem delovnem razmerju, te v okvir zavarovanja prijavi njihov delodajalec.

V tretjem primeru se v zavarovanje prijaviš sam na ZZZS, kjer oddaš za to predpisani obrazec M* skupaj z izjavo, da ne izpolnjuješ pogojev za zavarovanje iz druge podlage. Izjavo in več informacij o prijavi najdeš na spletni strani ZZZS.

 

 *Znesek vse lahko spreminja, zato sproti preveri na ZZZS!

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije del stroškov zdravljenja, zato je dobro, da se poleg obveznega vključiš tudi v prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje*. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa imaš krito v primeru, da izpolnjuješ pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči.

 *Znesek je informativen in se lahko nekoliko razlikuje od primera do primera. Preveriš ga lahko na pooblaščenih zdravstvenih zavarovalnicah: AdriaticSlovenica, Triglav in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica.

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI

 

AKTERJI IN UPORABNE POVEZAVE

 

VIRI

 1. Bras, K. (2010). Dolgotrajno brezposelne osebe na Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 2. Zavod RS za zaposlovanje. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 3. MojaZaposlitev.si. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 4. Vlada Republike Slovenije. Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Pridobljeno 27. 5. 2012.
 5. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). Pridobljeno 31. 3. 2012.
 6. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Pridobljeno 31. 3. 2012.
 7. Zavod RS za zaposlovanje. Denarno nadomestilo med brezposelnostjo. Pridobljeno 31. 3. 2012.