Tujina je bila vedno, še posebej za mlade, privlačna za popotovanje in raziskovanje, za spoznavanje novega in drugačnega. Danes pa nudi tudi številne priložnosti za zaposlitev in delo, ki mladim poleg spoznavanja tujih držav, kulture in učenja jezika, omogočajo pridobivanje novih znanj, delovnih spretnosti in izkušenj v mednarodnem okolju.

Kako in kje iskati delo ter kako se pripraviti na odhod, je odvisno od države, v kateri bi si želel delati. Ker je Slovenija del Evropske unije*, je marsikateri korak na poti do dela v državah članicah lažji kot v drugih državah. Znotraj Evropske unije, pa tudi na Norveškem, v Islandiji, Lihtenštajnu, ki z državami članicami EU tvorijo Evropski gospodarski prostor – EGP*, ter v Švici velja načelo o prostem pretoku delavcev*. To pomeni, da načeloma lahko delaš v kateri koli omenjeni državi brez delovnega dovoljenja in da si na trgu dela načeloma v enakem položaju kot njihovi državljani.

!!! Švica je s 1. 5. 2012 omejila število državljanov določenih držav članic, med njimi tudi Slovenije, ki bodo lahko daljši čas delali oziroma bili zaposleni znotraj njenih meja. Omejitev bo veljala predvidoma do 30. 4. 2013. Brez posebnih omejitev pa se kot slovenski državljan lahko v Švici zaposliš za krajši čas (do največ enega leta).

Za vse ostale države je priprava na odhod, življenje in delo odvisna od posameznih sporazumov, ki jih z njimi sklepa Slovenija. Informacije za želeno državo lahko dobiš na posameznih veleposlaništvih in konzulatih, na spletnih portalih in agencijah za zaposlovanje v tujini.

KORAKI NA POTI DO DELA V TUJINI

1. »Samoocena«

Prvi koraki na poti do dela v tujini so bolj ali manj enaki kot pri iskanju dela doma. Na začetku bo tudi tu prav prišla kratka »samoocena«. Oceni svoje sposobnosti, znanja, izkušnje, interese in želje, predvsem pa svojo pripravljenost na delo in življenje v tujini ter znanje tujih jezikov. Za znanje tujih jezikov, ki jih že govoriš, lahko v jezikovnih šolah pridobiš uradni certifikati. Velika prednost pa je tudi znanje uradnega jezika države, v kateri želiš delati.

2. Iskanje informacij in prostih delovnih mest

Glede na tvojo izobrazbo, izkušnje, želje in interese razišči različne možnosti za delo in razmere na trgu dela v državi, ki te zanima. Možnosti je res veliko! Za lažji začetek ti spodaj predstavljamo nekaj možnosti in uporabnih virov ter programov:

 • Poletno delo je priložnost za prvo nabiranje delovnih izkušenj v tujini, nadgrajevanje znanja tujih jezikov, spoznavanje novih kultur in ljudi. Izkušnje, pridobljene na ta način, ti lahko pridejo zelo prav pri iskanju kasnejših zaposlitev doma in v tujini. Več informacij najdeš na spletni strani STA – Dela v tujini.
 • V tujini lahko opravljaš tudi pripravništva. Na spletni strani EURODESK redno objavljajo aktualne razpise po vsej Evropi.
 • Program Leonardo da Vinci je namenjen razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja v Evropi. V okviru programa se sofinancirajo projekti mobilnosti, ki podpirajo mednarodno usposabljanje dijakov, vajencev, oseb na trgu dela in strokovnih delavcev v poklicnem izobraževanju. Več na spletni strani Centra RS za mobilnost in evropske programe.
 • ERASMUS za mlade podjetnike ponuja možnosti ustanovitve lastnega podjetja v drugi državi članici EU. Program omogoča do šestmesečna usposabljanja v tujini, vzpostavljanje »mrež« in izmenjavo izkušenj med novimi mladimi podjetniki na podlagi pripravništva v malih in srednje velikih podjetjih.
 • EURAXESS – Mobilnost raziskovalcev ponuja razširjen izbor storitev in informacij o prostih delovnih mestih in možnostih financiranja za raziskovalce vseh študijskih področij po vsej Evropi.
 • EURES je evropska mreža za zaposlovanje, ki zajema vse države EU in EGP ter Švico in ti nudi podporo pri iskanju zaposlitve v tujini (objava prostih delovnih mest, informacije o pogojih dela in bivanja v različnih državah ipd.). Slovenski svetovalci EURES delujejo v okviru Zavoda za zaposlovanje.
 • Prosta delovna mesta objavljajo državne in mednarodne javne institucije tudi na svojih spletnih straneh. Ponudbe za zaposlitev v evropskih institucijah so tako recimo dostopne na spletni strani Evropskega urada za izbor osebja (EPSO).
 • Pri iskanju dela v tujini ti lahko pomagajo tudi zasebne agencije za zaposlovanje, ki delujejo v številnih članicah EU in so specializirane za iskanje začasnih del v tujini.

!!! Morebitna štipendija lahko plačljivo poletno delo prepoveduje ali pa je pred izvedbo potreben dogovor oziroma soglasje štipenditorja.

!!! Preden uporabiš storitve zasebnih agencij za iskanje dela ali se vključiš v program mobilnosti, preveri, ali so storitve plačljive oziroma kakšni so pogoji (so)financiranja in kakšne pogodbe o zaposlitvi nudijo.

Pravila glede zaposlovanja in opravljanja storitev ureja vsaka država s svojimi zakoni in pravili, pomembni pa so tudi sklenjeni meddržavni sporazumi. Poleg informacij o trgu dela in možnostih zaposlitve je dobro, da nabereš tudi čim več informacij o delovnih in življenjskih pogojih, davkih, socialni varnosti in zavarovanju. Nekaj splošnih informacij najdeš v nadaljevanju Vodnika, podrobnejše informacije za posamezne države pa ti ponuja spletni portal EURES.

Pri iskanju zaposlitve v tujini se lahko nekoliko zaplete ob priznavanju dosežene izobrazbe in pridobljenega poklica. Poklic, za katerega si usposobljen, načeloma lahko opravljaš v kateri koli državi – to naj bi veljalo posebej za Evropo. V praksi pa država gostiteljica velikokrat zahteva posebne diplome, nazive, potrdila ali druge kvalifikacije za dostop do nekaterih vrst zaposlitve ali opravljanja poklica kot samozaposlena oseba. Kakšne so te zahteve za tvoj poklic in izobrazbo, preveri v državi, ki te zanima. Preveri pa tudi, ali tvoj poklic v posamezni državi sodi med tako imenovane regulirane poklice*. To lahko storiš na spletni strani Reguliranipoklici.si ali na portalu Tvoja Evropa.

!!! Preden odpotuješ v tujino, še raje pa preden sploh začneš iskati delo v določeni državi, zberi čim več informacij tudi o tamkajšnjih življenjskih stroških, zdravstvu, socialnih pravicah, davkih, primerljivosti izobrazbe ipd.

3. Prijava na delovno mesto in razgovor

Prijava na delovno mesto poteka zelo podobno kot v Sloveniji, razlika je seveda le v jeziku in da je nekoliko bolj zaželena in uporabna evropska standardna oblika življenjepisa Europass, ki omogoča lažjo primerjavo kvalifikacij in izkušnj. Svoj Europass življenjepis lahko izdelaš na Europass spletni strani, kjer si lahko izdelaš tudi jezikovno izkaznico, pripomoček za »samoocenjevanje« jezikovnega znanja in kvalifikacij.

Tudi k prijavi na delovno mesto v tujini moraš praviloma priložiti ustrezna uradna dokazila o zaključenem izobraževanju in znanju jezika, ki jih v večini primerov lahko pridobiš na svoji izobraževalni instituciji.

!!! Dobro se pozanimaj, katera dokazila potrebuješ za prijavo in jih pravočasno pridobi. Še posebej, če moraš do roka prijave zagotoviti tudi prevod pri sodnem tolmaču.

!!! Delodajalci lahko za razpisano delovno mesto prejmejo ogromno število prijav, zato pisno predstavitev oblikuj pazljivo in premišljeno, da z njo pritegneš pozornost in prepričaš delodajalca.

Pri prijavi na delovno mesto v tujini lahko poleg klasičnih oblik uporabljaš tudi bolj inovativne in originalne načine oblikovanja življenjepisa in motivacijskega pisma. Za predstavitev lahko uporabiš socialna omrežja, video predstavitve, CV vizitko s svojimi podatki, blog idr. Seveda pa je oblika predstavitve odvisna od delovnega mesta, na katerega se prijavljaš. Zelo dobrodošla so tudi dokazila o neformalnem izobraževanju (npr. potrdilo Youthpass, Europass mobilnost*).

!!! V tujini so kvalifikacije, pridobljene preko neformalnega izobraževanja, pomembnejše kot v Sloveniji in so ti lahko v veliko pomoč pri pridobivanju zaposlitve.

Ko s svojo prijavo prepričaš delodajalca, te bo povabil na osebni razgovor, ki lahko poteka osebno, preko telefona ali preko spletnih medijev (na primer Skype). Načeloma razgovor poteka podobno kot pri prijavi na delovno mesto doma. V vsakem primeru se na razgovor dobro pripravi.

Več nasvetov in namigov si lahko prebereš na strani KAKO ISKATI DELO?

4. Odhod in nastanitev v tujini 

V primeru, da si tudi na razgovoru očaral delodajalca, ti ta v podpis ponudi pogodbo o zaposlitvi, nato pa je čas za selitev! Prej moraš opraviti še nekaj formalnosti.

!!! Preden podpišeš pogodbo, preveri, ali razumeš in se strinjaš z vsem, kar je v njej zapisano. Bodi posebej pozoren, ker je pogodba napisana v tujem jeziku!

!!! Preden odrineš od doma se prepričaj, da si prejel pogodbo o zaposlitvi ali ustrezno podpisano pismo o zavezi in potrditev o plači! 

Ob svojem odhodu in spremembi naslova moraš:

 • v primeru, da odhajaš v tujino za dalj kot tri mesece: svoj začasni odhod in začasno prebivališče v tuji državi sporočiti upravni enoti ali krajevnemu uradu (več informacij najdeš na portalu eUprava),
 • v primeru, da se v tujino seliš za stalno: na upravni enoti ali krajevnem uradu odjaviti stalno prebivališče v Sloveniji (več informacij najdeš na portalu eUprava),
 • obvestiti vse institucije, s katerimi posluješ, kot so ZRSZ, banka, pošta, knjižnica, društva…

V primeru, da se seliš za dalj časa in že stanuješ na svojem, ne pozabi tudi zakonito in ustrezno končati vseh pogodbenih razmerij z morebitnim stanodajalcem in ponudniki za vodo, plin, telefon, internet…

S seboj seveda ne pozabi vzeti veljavnega potnega lista in/ali osebne izkaznice, ki sta tvoja uradna dokumenta. Pred odhodom si naroči tudi Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Za bivanje daljše od treh mesecev potrebuješ v državi gostiteljici dovoljenje za bivanje, ki si ga urediš pri pristojni ustanovi v tej državi. To lahko storiš, če si zaposlen ali samozaposlen, študiraš, imaš urejeno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in zadostna sredstva za preživetje. Zahtevajo pa lahko tudi potrdila, ki ti jih izdajo državni oziroma javni organi v Sloveniji (na primer potrdilo o nekaznovanju). Ker pridobivanje le-teh lahko traja dalj časa, se pravočasno pozanimaj, katera potrdila boš potreboval, kdo ti jih lahko izda in v kolikšnem času. Več informacij o tem, kje in kako si urediš dovoljenje za bivanje, ter o vseh drugih formalnostih za selitev v posamezne države, najdeš na portalu EURES.

V primeru, da se na delo ali zaposlitev odpravljaš v kraje izven območja Evropskega gospodarskega prostora in Švice, boš najverjetneje potreboval še vizo in delovno dovoljenje. Vizo pridobiš na veleposlaništvih in konzularnih predstavništvih države, kamor se odpravljaš. Pri njih lahko poizveš tudi, kje in kako si lahko urediš delovno dovoljenje.

Za nekatere države potrebuješ tudi posebna cepljenja in brez potrdila o njih ne moreš vstopiti v državo. Za več informacij obišči spletno stran www.zdravinapot.si.

Že pred odhodom v tujino lahko začneš z iskanjem nastanitve. Preveri, kakšne možnosti obstajajo in kakšni so stroški selitve ter bivanja. Tudi pri tem si za države EU, EGP in Švico lahko pomagaš z uporabnimi informacijami, ki jih najdeš na portalu EURES.

In na kratko še nekaj o davkih. Evropske države so med seboj sklenile dvostranske dogovore, s katerimi svojim državljanom omogočajo, da davkov ne plačujejo dvakrat za en in isti prihodek v obeh državah. Vendar pa je obveznost plačevanja davkov odvisna od tvojega statusa rezidenta* oziroma nerezidenta*. Več informacij o tem najdeš na spletni strani Davčne uprave, za podrobnejše informacije in navodila, kako ravnati v tvojem primeru, pa se obrni na davčni urad v svojem kraju.

Že pred odhodom v tujino si uredi zdravstveno zavarovanje in si naroči Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki ti omogoča uveljavljanje nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev v državah članicah Evropske unije, na Norveškem, v Islandiji, Lihtenštajnu in v Švici, ter nujne zdravstvene storitve na Hrvaškem, Makedoniji, Srbiji, Črni gori in Avstraliji. V Bosni in Hercegovini nujne zdravstvene storitve uveljavljaš s konvencijskim potrdilom.

Evropsko kartico in konvencijsko potrdilo lahko brezplačno pridobiš, če si vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje*. Naročiš ju pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vsaj štiri delovne dni pred odhodom v tujino:

V primeru, da ju ne moreš naročiti pravočasno, lahko na ZZZS pridobiš certifikat, ki ju začasno nadomešča. Evropska kartica in konvencijsko potrdilo veljata najmanj 30 dni in največ eno leto, odvisno od veljavnosti tvojega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V vsaki državi je uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev nekoliko drugačno, zato si pred odhodom na spletni strani ZZZS preberi potrebne informacije za državo, v katero odhajaš.

Za države, kjer Evropska kartica ne velja, si moraš zdravstveno zavarovanje urediti drugače. To lahko storiš v državi, v katero se odpravljaš, ali pa pri zavarovalnici skleneš komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Več na spletni strani ZZZS.

V primeru, ko se boš v tujini zaposlil, se boš na podlagi pogodbe o zaposlitvi vključil v sistem socialne varnosti v državi, kjer boš delo opravljal. V državah Evropske unije, na Norveškem, v Islandiji, Lihtenštajnu in v Švici veljajo določeni skupni predpisi, ki ti zagotavljajo, da imaš v državah po Evropi enake pravice do socialne varnosti, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, kot njeni državljani. Poleg tega se pri uveljavljanju določene pravice upošteva tudi delovna doba in prebivanje v drugih državah. Kdo se lahko zavaruje preko določenega zavarovanja, katere pravice iz tega izhajajo in pod kakšnimi pogoji, pa je odvisno od države do države.

V vseh državah si kot zaposlen upravičen do prejemanja »bolniške«. Je pa višina in trajanje prejemanja od države do države zelo različna. V Španiji tako nadomestilo v času bolezni znaša med 60 in 75%, v Sloveniji pa med 80% in 100% osnove za izračun.

!!! Skupni predpisi EU ne pomenijo, da imajo vse države enak sistem socialne varnosti! Zagotavljajo le, da imaš v državah po Evropi enake pravice do socialne varnost kot njihovi državljani. Zato se pozanimaj, kakšen sistem socialne varnosti velja v državi, v katero odhajaš!

Osnovno načelo skupnih predpisov EU je, da si vedno zavarovan po zakonodaji le ene države. Katera je to, odloči za to pristojni nosilec socialnega zavarovanja. Načeloma pa velja, da se za zavarovanje uporabljajo predpisi tiste države, v kateri si zaposlen ali samozaposlen. V primeru, da zaposlitve nimaš pa zate veljajo, predpisi države, v kateri imaš prebivališče.

Načeloma velja, da boš v primeru, ko si po pogodbi zaposlen v Španiji, nadomestilo za čas bolezni oziroma »bolniško« prejemal po pravilih zdravstvenega zavarovanja Španije in ne Slovenije. 

Skupna pravila Evropske unije ti omogočajo tudi, da določena denarna nadomestila »izvoziš« v drugo državo. Tako lahko v primeru, ko si upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost in želiš iskati zaposlitev v tujini, tega prejemaš tudi, med prebivanjem in iskanjem zaposlitve v drugi državi. Vendar pa za prenos pravic veljajo stroga pravila in pogoji! Preden narediš kakršen koli korak, se obrni na svoj lokalni Zavod ali nosilca zavarovanja, ki izplačuje denarno nadomestilo.

Kljub temu, da bo za prijavo v socialna zavarovanja praviloma poskrbel tvoj novi delodajalec, si tudi sam naberi čim več informacij o prenosu socialnih pravic ter medsebojnih sporazumih med državama. Več o socialnih sistemih v različnih državah najdeš na spletni strani Evropske komisije.

 

AKTERJI IN UPORABNE POVEZAVE

Informacije o poklicih in trgu dela, izdelava življenjepisa, napotki za iskanje dela ipd.:

Zaposlitveni portali:

Agencije za zaposlovanje v tujini


VIRI
 1. CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 2. Delo v tujini. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 3. EURES – Evropski portal za zaposlitveno mobilnost. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 4. Europass življenjepis. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 5. Evropska komisija: EURAXESS. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 6. Evropska unija. Iskanje zaposlitve v Evropi: vodnik za iskalce zaposlitve. (2010). Pridobljeno 31. 3. 2012.
 7. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: Delo v tujini. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 8. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Informacija MZZ glede omejitve prostega pretoka slovenskih delavcev s strani Švice. Pridobljeno 27. 5. 2012.
 9. Portal za iskalce zaposlitve – Prošnja.info. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 10. Potrdilo Youthpass. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 11. STA Ljubljana: Delo v tujini. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 12. Tvoja Evropa: Iskanje dela v tujini. Pridobljeno 31. 3. 2012.
 13. Zavod RS za zaposlovanje. Poiščite zaposlitev v Evropi! (2011). Pridobljeno 31. 3. 2012.
 14. Zavod RS za zaposlovanje: Zaposlitev v tujini. Pridobljeno 31. 3. 2012.