Družba z omejeno odgovornostjo je najpogostejša in najbolj razširjena oblika gospodarske družbe. Ustanovi jo lahko 1 ali do 50 fizičnih ali pravnih oseb, ki z ustanovitvijo postanejo družbeniki. Za ustanovitev d. o. o.-ja je potreben osnovni kapital, ki mora znašati vsaj 7.500 €.

Nekatere prednosti d. o. o.:

 • nizki stroški ustanovitve in poslovanja,
 • je najprimernejša oblika, kadar podjetje ustanavlja več podjetnikov,
 • v primeru večjih dobičkov je davčno ugodnejša od s. p.-ja,
 • omogoča sklepanje pravnih poslov med družbeniki in družbo,
 • omejena odgovornost, kjer družbeniki v primeru negativnega poslovanja ne odgovarjajo z vsem osebnim premoženjem, temveč le s svojim deležem v družbi.

Za mladega podjetnika je lahko slabost d. o. o. osnovni kapital, ki ga je potrebno vložiti ob ustanovitvi.

Ustanovitev d. o. o je enostavna in hitra ter se lahko opravi preko vstopne točke VEM* ali preko spletnega portala e-VEM*, vendar le v primeru enostavnega postopka, kadar družabniki osnovni kapital plačajo v denarju in kadar v družbeno pogodbo oziroma akt o ustanovitvi ne želijo vnesti nobenih posebnosti oziroma dodatnih členov. V vseh ostalih primerih se d. o. o. ustanovi pri notarju.

Več o značilnostih d. o. o. in ustanovitvi si lahko prebereš na podjetniškem portalu mladipodjetnik.si in podjetniški-portal.si.

!!! Ustanovitev podjetja je le prvi formalni korak, ki še ne pomeni, da bo podjetje tudi zares zaživelo.

Za uspešnost poslovanja je potrebno imeti kar nekaj znanja in veščin ter vložiti precej truda in dela. Dragocen vir informacij in podpore so lahko podjetniški portali, inkubatorji, tehnološki parki in druge podporne institucije, ki mladim podjetjem pomagajo z izobraževanji, financiranjem, svetovanjem, mentorstvom ipd. Več v razdelku Akterji in uporabne povezave.

 

Družba z omejeno odgovornostjo je oblika gospodarske družbe, ki omogoča sklepanje pravnih poslov med družbo in družbeniki. To pomeni, da se lahko v njej zaposliš oziroma opravljaš delo na več načinov:

 • preko pogodbe o zaposlitvi za (ne)določen čas,
 • preko pogodbe o poslovodenju oziroma podjemne pogodbe.

POGODBA O ZAPOSLITVI ZA (NE)DOLOČEN ČAS

Več splošnih informacij o pogodbi o zaposlitvi in socialnih zavarovanjih si lahko prebereš na strani  Zaposlitev za nedoločen čas. Velja pa za delovno razmerje s poslovnimi osebami nekaj posebnih značilnosti:

 • pogodba se lahko sklene za določen čas, daljši od 2 let, ki je sicer z zakonom določen kot najdaljši dopustni čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
 • poslovodne osebe same določajo dolžino svojega delovnega časa in njegovo razporeditev,
 • pri višini in obliki plačila za delo in pri drugih vprašanjih, povezanih s plačilom, ni potrebno upoštevati Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb, temveč se lahko prosto določijo,
 • prav tako se lahko na drugačen način uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

POGODBA O POSLOVODENJU

Pogodba o poslovodenju ni pogodba delovnega prava*, temveč sodi v civilno pravo*. Podpisnika pogodbe imata tako več svobode pri določanju medsebojnih pravic in obveznosti. Pomembno pa je vedeti tudi to, da pogodba o poslovodenju delodajalca ne zavezuje k plačevanju prispevkov za socialno varnost. Pogodbo o poslovodenju se zato sklene takrat, ko je poslovodna oseba že zavarovana iz drugega naslova, recimo iz delovnega razmerja ali pa se še izobražuje.

Več o pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo in pogodbi o poslovodenju si lahko prebereš na spletnem portalu mladipodjetnik.si.

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI

AKTERJI IN UPORABNE POVEZAVE

Več na strani  SAMOZAPOSLITEV, PODJETNIŠTVO.

VIRI

 1. Antić, F. (2011). Ustanovitev d. o. o. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 2. Podjetniški portal. Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Pridobljeno 9. 4. 2012.
 3. Zakon o gospodarskih družbah, uradno prečiščeno besedilo (ZGD-1-UPB3). Pridobljeno 9. 4. 2012.
 4. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 5. Zakon o prispevkih za socialno varnost. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 6. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). Pridobljeno 31. 3. 2012.
 7. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Pridobljeno 31. 3. 2012.