Danes se mladi pri vstopanju na trg delovne sile srečujemo s številnimi ovirami in tveganji, kot so neredno ali nizko plačilo, delo preko avtorske in podjemne pogodbe, neskladnost delovnih nalog s pridobljeno izobrazbo, neurejenost socialnih zavarovanj, brezposelnost. Vse to nato vpliva tudi na druga področja našega življenja. Podaljšuje se bivanje pri starših oziroma izvorni družini, osamosvajanje se prestavlja v kasnejša leta, zmanjšuje se avtonomnost in delovni potencial. Kljub slabšim izhodiščnim možnostim pa se odgovornost za uspešno krmarjenje po svetu dela vse bolj prelaga na (mladega) posameznika, ki mora nenehno skrbeti za svojo zaposljivost, dodatno izobraževanje in informiranost.

Pobudnice projekta, ki prihajamo iz 3 organizacij – DRUŠTVO ŠKUC, MLADINSKI SVET LJUBLJANA in KUD ANARHIV,  smo pri svojih prvih izkušnjah na trgu delovne sile kot tudi pri mladinskem delu opažale, da so informacije, ki jih potrebujemo za lažje premagovanje ovir na začetku poklicne poti, velikokrat razpršene, pogostokrat pa tudi težje razumljive in neprilagojene situacijam mladih. Mladi moramo tako informacije o različnih oblikah dela, pridobivanju raznovrstnih zavarovanj (socialno, zdravstveno, pokojninsko), ukrepih aktivne politike zaposlovanja ipd. iskati na različnih spletnih naslovih in v številnih javnih službah.

Naš glavni namen je zato bil, da bi na enem mestu zbrali osnovne informacije in praktične nasvete na področju zaposlovanja mladih, jih posredovali na enostaven in prijazen način ter tako mladim pomagali pri vstopanju in krmarjenju po trgu delovne sile.  

Informacije smo iz različnih virov zbrali na dveh mestih. V strnjeni in krajši obliki v Vodniku, ki ga pravkar držiš v rokah, in nekoliko bolj podrobno na spletni strani www.proznamladina.si. In kakšne informacije lahko najdeš, te najbrž zanima?

  • Kako in kje iskati delo,
  • Različne možnosti dela, ki jih najdeš v meniju desno,
  • Brezposelnosti oziroma kaj v času, ko dela še ni,
  • Iskanje dela v tujini,
  • Možnosti dela za mlade tuje državljane v Sloveniji.

Vsako poglavje poleg osnovnih informacij vsebuje tudi informacije o izračunu plačila in o socialni varnosti ter pravicah, ki jih prinaša posamezna oblika dela, večina socialnih pravic namreč izhaja prav iz naslova dela oziroma zaposlitve. Pa ne le pokojnina, za katero morda misliš, da je tako ali tako ne boš nikoli dočakal, temveč tudi denarno nadomestilo v času bolezni, nosečnosti ali brezposelnosti. Pri tistih oblikah dela, ki ti same po sebi ne zagotavljajo pravice do zdravstvenega zavarovanja, smo poiskali tudi informacije, kako si to lahko urediš sam.

Na koncu vsakega poglavja najdeš še seznam zakonov in predpisov ter seznam uporabnih povezav in akterjev, na katere se lahko obrneš za podrobnejše informacije ali jih povprašaš za nasvet in pomoč. Potrebnejše informacije najdeš tudi v navedenih virih, iz katerih smo zbrali informacije.

Preden se zdaj čisto zares lotiš branja, pa si preberi še navodila za uporabo Vodnika po (P)Rožni mladosti!

 

DELAVNICE (P)Rožna MLADINA

Poleg spletne strani in tiskanega vodnika je projekt med novembrom 2011 in januarjem 212 obsegal tudi delavnice, kjer smo mladi iz prve roke izvedeli informacije od strokovnjakov oziroma tistih, ki so si nekaj izkušenj z iskanjem dela nabrali že sami. Program delavnic najdeš v spletnem letaku spodaj, foto utrinke pa na Facebook-u.

KONTAKT
e-naslov: info.skuc@lmit.org
telefon: 01 421 31 42 / 041 872 123

 

Spletni letak (P)Rožna mladina: