ORGANIZATORJI:
PARTNERJI:

 

Zahvala

Pri pripravi Vodnika po (P)Rožni mladosti so nam s svojimi nasveti, komentarji in pripombami prijazno pomagali Nika Pirnar, Urša Tonejec, Nina Bakovnik, Barbara Eršte Jurkovič in sodelavci (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje), Goran Lukič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije) in Vesna Miloševič. Hvala!