Nazadnje posodobljeno: februar 2013

(Samostojni) podjetnik je za mnoge prva oblika opravljanja dejavnosti, saj med drugim za ustanovitev ne potrebuješ ustanovnega kapitala. Samostojni smo zapisali v oklepaju zato, ker se uradno uporabljata le še izraz podjetnik in kratica s. p., kljub temu pa večina ljudi na splošno še vedno uporablja celoten izraz.

Podjetnik je fizična oseba – posameznik, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost* v okviru organiziranega podjetja.

Obstajata dve različici s. p.: »polni« in »popoldanski/dopolnilni« s. p. Tudi ta dva izraza nista pravna, temveč pogovorna, saj imata obe različici enak pravni status, enake pravice in dolžnosti. Razlika med njima je le v plačevanju prispevkov za socialno varnost:

 • »POLNI« S. P.: podjetnik je (samo)zaposlen in si plačuje prispevke za vsa socialna zavarovanja.
 • »POPOLDANSKI« S. P.: primeren je za tiste posameznike, ki imajo plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno preko zaposlitve v drugem podjetju ali pa imajo to rešeno preko drugega statusa, kot to velja v primeru upokojencev.  V »popoldanskem« s. p.-ju podjetnik tako ni zaposlen in plačuje le del prispevkov za socialna zavarovanja.

Primer “popoldanskega” s.p.: Nina je redno zaposlena v knjižnici v kraju, kjer živi. Ker se je že v času študija ukvarjala z organizacijo dogodkov, je poleg službe v knjižnici odprla tudi popoldanski s. p. Ob redni službi tako preko »popoldanskega« s. p.-ja še naprej organizira kulturne in zabavne dogodke za različne naročnike.

!!! “Popoldanski” s.p. so včasih lahko odprli tudi študentje, in tako imeli svoj “študentski” s.p.. Ta oblika je bila s 1. 1. 2013 ukinjena.

Več informacij o podjetju za študente si lahko prebereš na spletni strani Zavoda Mladi podjetnik.

 

Podjetje lahko ustanovijo poslovno sposobne osebe. Posameznik poslovno sposobnost praviloma pridobi z 18. letom starosti. Ne glede na različico s. p.-ja postane posameznik podjetnik z vpisom v poslovni register.

Najenostavneje lahko podjetje registriraš na vstopni točki VEM*, kjer ti bodo za to usposobljeni svetovalci pomagali skozi celoten postopek. Podjetje lahko registriraš tudi preko spletnega portala e-VEM*. Za dostop do sistema potrebuješ digitalno kvalificirano potrdilo*.

V primeru, da si se odločil za najlažjo varianto – registracijo podjetja na vstopni točki VEM, je najbolje, da jih pred samim obiskom pokličeš in se dogovoriš za termin. Registracija podjetja bo na vstopni točki VEM trajala približno 45 minut.

!!! Ko se odpravljaš registrirat podjetje, s seboj prinesi veljavni osebni dokument in davčno številko.

Za registracijo podjetja je potrebno izpolniti tri obrazce:

 • Prijava v poslovni register Agencije RS za javnopravne evidence in storitve – AJPES,
 • Prijava na Davčno upravo RS,
 • Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje (samo za »polni« s. p.).

Na VEM točki bo te obrazce skupaj s tabo izpolnil svetovalec oziroma svetovalka, ob tem pa te bo povprašal/-a po nekaterih podatkih:

1. Na kateri datum želiš registrirati podjetje

!!! Podjetnik je od dneva registracije podjetja že dolžan plačevati vse obveznosti (prispevki, davki itn.) ne glede na to, da dejavnosti morda še ne opravlja.

2. Ime podjetja

3. Sedež in naslov podjetja

4. Dejavnosti podjetja

Kot podjetnik lahko načeloma opravljaš vse gospodarske dejavnost, razen če ni z zakonom določeno drugače (recimo bančništvo itn.). Opravljaš lahko tiste posle, ki so v okviru dejavnosti, za katere si se registriral. Pri registraciji podjetja je zato smotrno registrirati nekoliko širši nabor dejavnosti, seveda pa z njimi ne pretiravaj. Dodatno dejavnost lahko kadarkoli brezplačno dodaš tudi naknadno, po opravljeni registraciji.

!!!  Za opravljanje gospodarske dejavnosti moraš izpolnjevati določene splošne in/ali posebne pogoje. Če teh ne izpolnjuješ, si v prekršku.

Splošne pogoje mora izpolnjevati vsak, ki namerava opravljati gospodarsko dejavnost, za izpolnjevanje le-teh pa moraš kot podjetnik skrbeti sam. Med splošne pogoje sodijo opravljeno usposabljanje iz varstva pri delu, izdelana ocena tveganja, opravljen zdravniški pregled…

Posebni pogoji veljajo za opravljanje točno določenih dejavnosti, kot so na primer obrt, trgovina, gostinstvo. Za več informacij se obrni na  vstopne točke VEM.

5. Kdo bo vodil tvoje poslovne knjige in ali boš zavezanec za davek na dodatno vrednost

Vsako podjetje mora voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakoni in računovodskimi standardi. Dobro je, da poznaš in razumeš vsaj osnove računovodstva. Ker pa je za pravilno knjiženje in vodenje listin potrebno kar nekaj znanja in izkušenj, je priporočljivo, da si za to najameš profesionalni računovodski servis. Ob registraciji podjetja boš torej moral navesti, kdo bo vodil tvoje poslovne knjige in na kakšen način (enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo, normirani odhodki) ter kolikšne prihodke in odhodke pričakuješ v tekočem letu.

Prav tako se moraš odločiti, ali boš zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV)*. Več o osnovah računovodstva in DDV si lahko prebereš na podjetniškem portalu Mladipodjetnik.si.

6. V primeru ustanovitve »polnega« s. p.-ja boš za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje moral/-a navesti še stopnjo in naziv dosežene izobrazbe.

Več o postopku registracije si lahko prebereš na portalu Mladipodjetnik.si ali se obrneš na vstopne točke VEM. Poleg tega je priporočljivo, da se udeležiš tudi brezplačnih izobraževanj, ki jih za mlade podjetnike izvaja vstopne točke VEM.

!!! Registracija podjetja je šele začetek podjetniške poti!

Po registraciji je potrebno odpreti poslovni račun in čim prej opraviti usposabljanje iz varstva pri delu, izdelati oceno tveganja, opravit zdravniški pregled …

Na začetku poti v podjetniške vode ti lahko dragocen vir informacij in podpore nudijo podjetniški portali, inkubatorji, tehnološki parki in druge podporne institucije, ki mladim podjetjem pomagajo z izobraževanji, financiranjem, svetovanjem, mentorstvom ipd.

 

 •  »POLNI« S. P. – SAMOZAPOSLENI PODJETNIK

Podjetnik je kot »sam svoj delodajalec« zavezan sebi (in tistim, ki jih zaposluje) plačevati prispevke za vsa obvezna socialna zavarovanja*.

!!! Prispevke si dolžan plačati za vsak mesec od dneva registracije tudi, če dejavnosti v določenem mesecu nisi opravljal oziroma nisi imel nobenih prihodkov.

Kot podjetnik si se v socialna zavarovanja dolžan prijavit sam na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v 8 dneh od registracije podjetja. To lahko storiš tudi na vstopni točki VEM kar ob sami registraciji podjetja. Prijavo se odda na obrazcih M*.

Višina prispevkov, ki jih plačuješ, je odvisna od zavarovalne osnove*. Zneske, ki se mesečno spreminjajo, najdeš na spletni strani Davčne uprave RS. Spodaj si lahko ogledaš primer za najnižjo zavarovalno osnovo za mesec januar 2013.

Poleg obveznih zavarovanj se lahko vključiš tudi v prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje* in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje*.

*Znesek je informativen in se lahko nekoliko razlikuje od primera do primera. Preveriš ga lahko na pooblaščenih zdravstvenih zavarovalnicah: AdriaticSlovenica, Triglav in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica.

 

 • »POPOLDANSKI« S. P.: Zaposlene osebe in upokojenci

Podjetnik za »popoldanski« s. p. plačuje le del prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje* (PIZ) ter za zdravstveno zavarovanje* (ZZ). Način prijave je enak kot pri »polnem« s. p.-ju. Višina prispevkov se razlikuje za

 • osebe, ki so sicer zaposlene za VEČ kot 40 ur mesečno – te na mesec plačujejo pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v okviru PIZ in ZZ,
 • osebe, ki so sicer zaposlene za MANJ kot 40 ur mesečno – te na mesec plačujejo prispevek za ZZ prav tako kot »polni« s.p. in pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v okviru PIZ.

Prispevki za različne oblike »popoldanskega s. p.-ja« 

*znesek je odvisen od zavarovalne osnove in se mesečno spreminja, vir: DURS
Nazadnje posodobljeno februar 2013
; vir: Mladipodjetnik.si

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI

AKTERJI IN UPORABNE POVEZAVE

Več na strani Samozaposlitev in Podjetništvo

VIRI

 1. Antić, F. (2011). Popoldanski s. p. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 2. Antić, F.  (2011). Ustanovitev s. p. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 3. Borštnik, B. (2011). Kako postati samostojni podjetnik. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 4. Borštnik, B. (2011). Podjetje za študente – študentski s. p. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 5. Data, d. o. o. Kaj je to računovodstvo in zakaj je pomembno? Pridobljeno 9. 4. 2012.
 6. Data, d. o. o. Obveznosti po ustanovitvi podjetja. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 7. Data, d. o. o. Pred ustanovitvijo podjetja. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 8. Data, d. o. o. Registracija s. p. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 9. Davčna uprava Republike Slovenije. Pridobljeno 9. 4. 2012 .
 10. Hojnik, T. (2011). Zavezanec za DDV ali nezavezanec? Pridobljeno 9. 4. 2012.
 11. Ministrstvo za finance. Davčna uprava Republike Slovenije. Davek na dodano vrednost in davek od prometa zavarovalnih poslov. (2007). Pridobljeno 27. 5. 2012.
 12. Verlag, D. (2012). Kaj morate vedeti pred registracijo s. p.? Pridobljeno 9. 4. 2012.
 13. Zakon o gospodarskih družbah, uradno prečiščeno besedilo (ZGD-1-UPB3). Pridobljeno 9. 4. 2012.
 14. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 15. Zakon o prispevkih za socialno varnost. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 16. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 17. Zavod Mladi podjetnik. Podjetje za študente – študentski s.p. Pridobljeno 18. 2. 2013.
 18. Zavod Mladi podjetnik. Popoldanski s.p. Pridobljeno 18. 2. 2013.