Slikarji, režiserji, prevajalci, plesalci, kritiki, maskerji, knjigarnarji, montažerji… in drugi ustvarjalci na področju kulture se lahko samozaposlijo, kadar samostojno opravljajo svoj specializiran poklic oziroma umetniško ali kakšno drugo dejavnost.

Samozaposliš se lahko v kulturi, če izpolnjuješ nekatere pogoje:

 • samostojno opravljaš specializiran poklic na področju kulture*,
 • nisi uživalec pokojnine,
 • imaš ustrezno strokovno izobrazbo oziroma s svojim delom dokazuješ, da si usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

V primeru, da se želiš samozaposliti v kulturi in da še nista mini dve leti od zaključka študija oziroma morebitnega strokovnega izpita, pa veljajo naslednji pogoji za vpis:

Kot samozaposlen v kulturi se lahko redno zaposliš tudi pri drugem delodajalcu, vendar največ za polovico delovnega časa.

 

Samozaposlen v kulturi postaneš z vpisom v razvid, ki ga vodi pristojno  ministrstvo. To storiš tako, da vložiš vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili, s katerimi predstaviš svoje delo v zadnjih 3 letih in tako dokažeš, da izpolnjuješ predpisane pogoje. Med dokazila sodijo dokazilo o strokovni izobrazbi, življenjepis, seznam del ali umetniški dosežkov, (študentske) nagrade, kritike in objave v strokovni literaturi…. K vlogi priložiš tudi izpolnjen obrazec prijave poslovnih subjektov v poslovni register AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Poleg samega vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi lahko pristojno ministrstvo zaprosiš tudi za plačevanje prispevkov za socialna zavarovanja. Vloga je več ali manj podobna vlogi za sam vpis, k tej pa moraš predložiti še dokazila, iz katerih je razvidno, da:

 • si vpisan v razvid samozaposlenih za kulturo pri pristojnem ministrstvu,
 • tvoje delo v zadnjih 3 letih pomeni izjemen kulturni prispevek ali
 • tvoje delo v zadnjih 3 letih pomeni prispevek k razvoju enega izmed deficitarnih poklicev,
 • ne presegaš dohodkovnega cenzusa*.

Na spletni strani pristojnega ministrstva najdeš več informacij o postopku vpisa v register in pridobitvi pravice za plačilo prispevkov ter vso potrebno dokumentacijo. Veliko uporabnih informacij najdeš tudi na spletnem portalu Artservis.

!!! Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi je časovno neomejen. Pravica do plačevanja prispevkov za socialna zavarovanja pa velja tri leta in jo je potrebno podaljševati.

Odločitev o vpisu ti iz pristojnega ministrstva pošljejo po pošti v obliki odločbe.  Odločbo pošljejo tudi pristojnemu davčnemu uradu, območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje in AJPES.

Na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in davčni urad se moraš v 8 dneh po prejemu odločbe oziroma po vpisu v razvid samozaposlenih odpravit tudi sam. Na davčnem uradu pa se dogovoriš o vodenju poslovnih knjig, normiranih stroških, davkih… Na ZZZS si se namreč zavezan prijaviti v obvezna socialna zavarovanja*. Več v razdelku Socialna zavarovanja, str.

!!! Vpis v razvid samozaposlenih je vezan na obvezno plačevanje mesečnih prispevkov za socialna zavarovanja in akontacijo dohodnine tudi, če dejavnosti v določenem mesecu ne opravljaš oziroma nimaš nobenih prihodkov.

 

NORMIRANI STROŠKI IN POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA

Od 1. 1. 2013 samozaposleni v kulturi ne morejo več uveljavljati posebne osebne davčne olajšave. Lahko pa se namesto vodenja poslovnih knjig in dokazovanja dejanskih stroškov odločijo za uveljavljanje normiranih stroškov* v višini 70%. Prednost normiranih stroškov je, da se priznajo avtomatično in jih ni potrebno izkazovati z računi.

Več informacij o spremembi obdavčevanja dohodka iz dejavnosti najdeš na spletni strani DURS-a. Več informacij o vodenju poslovnih knjig, normiranih stroških, davku na dodano vrednost, izdajanju računov… in  o aktualnih razpisih in priložnostih za samozaposlene v kulturi najdeš tudi na portalu Artservis.

 

Obračun plačila za samozaposlene se je s 1. 1. 2013 spremenil. Več informacij o novem obračunu plačila najdeš na portalu Artservis

 

Samozaposleni v kulturi si je kot »sam svoj delodajalec« zavezan si plačevati prispevke za vsa obvezna socialna zavarovanja*.

Kot samozaposleni si se v socialna zavarovanja dolžan prijavit sam na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v 8 dneh od vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi. Prijavo se odda na obrazcih M*.

Višina mesečnih prispevkov, ki jih plačuješ, je odvisna od zavarovalne osnove*. Zneske, ki se mesečno spreminjajo, najdeš na spletni strani Davčne uprave RS. Spodaj pa si lahko ogledaš primer za najnižjo zavarovalno osnovo za mesec januar 2013.

Poleg obveznih zavarovanj se lahko vključiš tudi v prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje* in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje*.

Več podrobnosti o načinu plačevanja prispevkov za podjetnike, ki veljajo tudi za samozaposlene v kulturi, si lahko prebereš na portalu mladipodjetnik.si

 

 

ZAKONODAJA

 

AKTERJI IN UPORABNE POVEZAVE

 

VIRI

 1. Artservis: Izdajanje računov za samozaposlene na področju kulture. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 2. Artservis: Normirani stroški in vodenje poslovnih knjig. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 3. Artservis: Status samozaposlenega v kulturi. Pridobljeno 27. 5. 2012.
 4. Davčna uprava Republike Slovenije. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 5. Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 6. Uredba o samozaposlenih v kulturi. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 7. Zakon o dohodnini. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 8. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 9. Zakon o prispevkih za socialno varnost. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 10. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 11. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pridobljeno 9. 4. 2012.
 12. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Dohodkovni cenzus samozaposlenih za leto 2013. Pridobljeno 20. 2. 2013