V zadnjih leti postajo različne oblike samozaposlovanja in podjetništva vse pogostejše oblike dela mladih. Ustanovitev podjetja je danes zelo enostavna in hitra. Nekatere oblike podjetji, kot sta s. p. in d. o. o., lahko odpreš v enem dnevu in brezplačno na tako imenovanih točkah VEM* ali kar preko spleta.

Za ustanovitev podjetja pa seveda najprej potrebuješ poslovno idejo. Vsaka poslovna ideja še ne pomeni poslovnega uspeha. Je šele začetek ustvarjalnega procesa, ki bo pripeljal do izdelka ali storitve. Izbrano poslovno idejo je nato potrebno še podrobneje izpiliti v poslovnem načrti, ki predstavlja »zemljevid podjetja« in opredeljuje njegovo vizijo, poslanstvo, cilje in podrobno strategijo za njihovo uresničenje.

Ker sta prava poslovna ideja in kvaliteten poslovni načrt ključna za uspešnost podjetja, je najbolje da se že v začetni fazi posvetuješ s tistimi, ki imajo izkušnje in ki ti lahko pomagajo s strokovnimi nasveti. Veliko uporabnih informacij najdeš na različnih podjetniških spletnih portalih. Na voljo pa so tudi podporne institucije, kot so podjetniški inkubatorji in tehnološki parki, ki izvajajo svetovanja in delavnice (tudi brezplačne) ter ti lahko pomagajo na poti v podjetništvo.

Ko imaš izdelano poslovno idejo in pripravljen poslovni načrt, sledi registracija podjetja. Najbolj enostavno je, če se odpraviš na eno izmed točk VEM, kjer boš skupaj s tam zaposlenimi registriral svoje podjetje.

Odločiš se lahko za različne oblike podjetja. Najpogostejši sta:

Poleg teh dveh oblik podjetništva ti na straneh Vodnika po (P)Rožni mladosti predstavljamo še možnost:

Druge oblike, organizacije podjetij in možnosti samozaposlitev so:

  • družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.),
  • komanditna družba (k. d.),
  • socialno podjetje (so. p.),
  • delniška družba (d. d.),
  • fundacija – ustanova,
  • zavod.

Več o teh oblikah si lahko prebereš na podjetniškem portalu Mladipodjetnik.si.

Pri ustanavljanju podjetja si lahko pomagaš tudi s programom aktivne politike zaposlovanja (APZ)*, ki omogoča pridobitev subvencije v višini 4.500 € in ti tako pomaga uresničiti poslovno idejo in se zaposliti v lastnem podjetju. Vendar pa subvencija ni vedno na voljo, prav tako se spreminjajo tudi programi APZ, zato na Zavodu za zaposlovanje preveri, kako, kdaj in pod kakšnimi pogoji subvencijo lahko res pridobiš.

!!! Ustanovitev podjetja je le prvi formalni korak, ki še ne pomeni, da bo podjetje tudi zares zaživelo.

Za uspešnost poslovanja je potrebno imeti kar nekaj znanja in veščin, vložiti je potrebno precej dela in truda. Poiskati je potrebno sodelavce, družabnike oziroma poslovne partnerje, pridobiti financiranje, analizirati trg, oblikovati marketing, razumeti osnove računovodstva … Tudi v zvezi s tem so lahko dragocen vir informacij in podpore že omenjeni podjetniški portali, inkubatorji, tehnološki parki in druge podporne institucije, ki mladim podjetjem pomagajo z izobraževanji, financiranjem, svetovanjem, mentorstvom ipd.

!!! Delo v svojem podjetju ima številne pozitivne lastnosti, a hkrati prinaša tudi večje tveganje in negotovost ter manjšo socialno varnost.

Danes, ko je rednih in stabilnih zaposlitev vse manj, postajajo za mlade ljudi oblike samozaposlitve vedno bolj mikavna, v določenih primerih pa tudi edina možna izbira dela. Delo v lastnem podjetju ima številne pozitivne lastnosti: več svobode in prilagodljiv delovni čas, uresničevanje svojih idej in projektov. Hkrati pa prinaša tudi večje tveganje in negotovost ter manjšo socialno varnost. Za zagon podjetja ni enostavno dobiti finančnih sredstev, konkurenca na trgu je velika, problem lahko predstavljajo neplačila. Poleg tega podjetnik v primeru negativnega poslovanja in dolgov odgovarja z vsemi sredstvi, ki jih je v podjetje vložil, v primeru samostojnega podjetnika celo s celim svojim premoženjem. Ne glede na rezultate poslovanja pa je podjetnik, ob plačevanju tekočih stroškov (računovodstvo, stroški poslovnega prostora itn.) vsak mesec dolžan sebi (in svojim zaposlenim) zagotoviti tudi dohodek oziroma plačo ter plačevanje prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in druga zavarovanja.

 

AKTERJI IN UPORANE POVEZAVE

Podjetniški spletni portali:

Podjetniški inkubatorji in tehnološki parki:

  • Iniciativa Slovenia Coworking – sodoben način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno delijo prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog.
VIRI