Zaposlitev za določen čas je zaposlitev, kjer kot delojemalec izvajaš obveznosti do vnaprej točno določenega datuma. Pogodba o zaposlitvi se sicer praviloma sklepa za nedoločen čas. Za določen čas naj bi se izvajala samo za izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, za začasno povečan obseg dela, za opravljanje sezonskega dela in v primeru drugih zakonsko določenih pogojev, ki jih lahko preveriš v Zakonu o delovnih razmerjih (52. člen). Kljub temu se večina mladih prvič zaposli prav za določen čas.

Pri zaposlovanju za določen čas zakon predvideva še nekaj omejitev. Tako delodajalec praviloma ne sme skleniti z istim delavcem za isto delovno mesto ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, ki bi neprekinjeno trajala več kot dve leti. Izjema pri tem je lahko delo na projektu, ki traja več kot dve leti, pri katerem pa se mora pogodba o zaposlitvi skleniti za ves čas trajanja projekta. Izjema je lahko tudi zaposlitev pri manjših delodajalcih, ki zaposlujejo deset ali manj delavcev.

!!! Delodajalec te po pogodbi za določen čas načeloma ne sme zaposliti na istem delovnem mestu za obdobje, ki bi neprekinjeno trajalo več kot dve leti.

Zaposlitev za določen čas je v osnovi enaka zaposlitvi za nedoločen čas. Od te se seveda razlikuje po času trajanja. Poleg tega pa pogodba za določen čas ne vsebuje odpovednih rokov in ti ne nudi odpravnine ob njenem prenehanju.

!!! V primeru, ko preko pogodbe za določen čas delaš več kot 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih, si ob izgubi zaposlitve upravičen do denarnega nadomestila, ki ti pripada iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Slabost zaposlitev za določen čas se kaže tudi pri jemanju bančnih kreditov. S pogodbo za določen čas boš veliko težje pridobil kredit za večjo vsoto denarja kot pa s pogodbo za nedoločen čas. Še vedno pa ti zaposlitev za določen čas v primerjavi s preostalimi prekernimi oblikami dela* prinaša največjo socialno varnost.

!!! V primerjavi z zaposlitvijo za nedoločen čas je pridobivanje bančnih kreditov s pogodbo za določen čas veliko težje.

 

ZAPOSLITEV PREKO AGENCIJ

Pogodbo o zaposlitvi lahko skleneš tudi z agencijo. Ta je tvoj uradni delodajalec, ne pa tudi uporabnik tvojega dela. Uporabnik tvojega dela je drugo podjetje, kamor te agencija napoti na začasno delo, ki ga opravljaš pod nadzorom in v skladu z navodili uporabnika.

!!! Ne glede na to, da delo opravljaš preko agencije, ti v času zaposlitve pripadajo enake pravice iz delovnega razmerja kot vsem ostalim zaposlenim.

Obveznosti delodajalca oziroma agencije so:

  • v času trajanja zaposlitve ti zagotovi vse pravice, ki ti pripadajo iz delovnega razmerja,
  • po zaključku napotitve ne ovira sklenitve delovnega razmerja med tabo in uporabnikom tvojega dela,
  • od tebe ne zahteva, da opravljaš delo v okviru drugih dejavnosti, ki jih sicer opravlja,
  • od tebe ne zahteva plačila za napotitev k uporabniku ali sklenitev pogodbe o zaposlitvi z njim.

Obveznosti uporabnika tvojega dela so:

  • v času napotitve ravna v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,
  • seznani te s prostimi delovnimi mesti in vrstami dela pri njem,
  • zagotovi ti enake možnosti za zaposlitev za nedoločen čas, kot je to omogočeno vsem ostalim, ki so zaposleni pri njem.

Več informacij o plačilu in socialnih zavarovanjih najdeš na strani ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS.

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI
AKTERJI IN UPORABNE POVEZAVE
VIRI