Nazadnje posodobljeno: februar 2013

Zaposlitev za nedoločen čas je s tvojega vidika oziroma z vidika delavca najbolj optimalna in ti zagotavlja tudi največjo socialno varnost. Pogodbo o zaposlitvi smeš skleniti, ko si dopolnil 15. let.

Pogodba o zaposlitvi se načeloma vedno sklepa za nedoločen čas. Za določen čas naj bi se izvajala le v določenih pogojih, ki si jih lahko prebereš na strani ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za poln delovni čas (8 ur na dan oziroma 40 ur na teden) ali za krajši delovni čas. Pogodbo o zaposlitivi lahko skleneš tudi z različnimi delodajalci in tako dosežeš zaposlitev za poln delovni čas.

Primer: Za polovični delovni čas si kot učitelj angleščine zaposlen v privatni šoli tujih jezikov, drugo polovico delovnega čas pa v turistični agenciji kot turistični vodič za angleške goste. Štiri ure v privatni šoli in štiri ure v turistični agenciji skupaj znese polnih 8 ur delovnega časa.

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od petih dni.

Pogodbo o zaposlitvi se sklepa pisno. S pogodbo delodajalec in delavec dorečeta svoje pravice, delovne naloge, odgovornosti in druge obveznosti, zato pogodbo dobro preberi in preveri, ali vključuje vse potrebno. Po Zakonu o delovnih razmerjih mora pogodba o zaposlitvi vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah skupaj s prebivališčem oziroma sedežem,
 • datum začetka dela,
 • naziv tvojega delovnega mesta oziroma podatke o vrsti dela, za katerega sklepaš pogodbo o  zaposlitvi, s kratkim opisom dela, ki ga moraš opravljati po pogodbi o zaposlitvi,
 • kraj opravljanja dela; če ta ni naveden, velja, da delo opravljaš na sedežu delodajalca,
 • določilo ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem rednem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače, ki ti  pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah tvoje plače (dodatek na delovno dobo, za nadure, nočno delo…), o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
 • druge pravice in obveznosti v primerih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih.

!!! Nikoli ne podpisuj “prazne” pogodbe oziroma pogodbe, kjer niso navedeni plačilo, odgovornosti delodajalca, tvoje pravice ipd.

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas ne izključuje dela za dodatni zaslužek preko avtorske ali podjemne pogodbe. Ne moreš pa biti redno zaposlen in hkrati prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba ali imeti status študenta, ki delo opravlja preko študentske napotnice.

Prednosti zaposlitve za nedoločen čas je, da ti zagotavlja največjo stopnjo socialne varnosti in količino pravic. Pogodba za nedoločen čas ima tako v primerjavi z drugimi oblikami zaposlitve najmanj slabosti. Za nekatere posameznike pa slabost lahko predstavlja konkurenčna klavzula, ki te zavezuje, da dela ne smeš opravljati v konkurenčnem podjetju. Prav tako lahko za bolj »samosvoje« slabost redne zaposlitve v bolj »tradicionalnih« podjetjih ali organizacijah predstavlja nefleksibilen urnik, velik nadzor nadrejenih, manjša možnost dela od doma in še kaj bi se našlo.

!!! Prednost zaposlitve za nedoločen čas je tudi lažje pridobivanje večjih bančnih kreditov, na primer za nakup avta ali stanovanja.

 

Plača pri zaposlitvi je sestavljena iz:

 • osnovne plače oziroma njenega nadomestila v primeru bolezni, dopusta itd.,
 • dela plače za delovno uspešno,
 • drugih dodakov, kot so dodatek za nočno in nadurno delo, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, odpravnina, povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela…

Delodajalec mora pri plači upoštevati minimum pravic, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe. Znotraj tega pa se delodajalec in delavec lahko dogovarjata o podrobnostih.

 

V primeru redne zaposlitve si vključen v vsa obvezna socialna zavarovanja*. V obvezna socialna zavarovanja te je zavezan prijaviti delodajalec v 8 dneh od pričetka delovnega razmerja, zavarovanje pa velja od dneva, ko si sklenil razmerje

Prispevke za socialna zavarovanja krijeta tako delodajalec kot delojemalec. Za mesečni obračun in plačilo pa je zavezan delodajalec. Višina prispevkov je odvisna od dohodka, spodaj pa si lahko ogledaš primer za bruto plačo v višini 1000 evrov.

Ker obvezno zdravstveno zavarovanje krije del stroškov zdravljenja, je dobro, da se poleg obveznega vključiš tudi v okvir prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja*. Vključiš se lahko tudi v sklop prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja*.

!!! Ob vsakem izplačilu plače ti je delodajalec dolžan izdati pisni obračun plače, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo prispevkov.

Na žalost zadnje časa slišimo vse več zgodb o neplačevanju prispevkov. Ali tvoj delodajalec zate plačuje socialne prispevke, lahko sproti preverjaš preko sistema eDavki. Za to potrebuješ osebni računalnik, dostop do spletne strani in digitalno potrdilo*, s katerim opraviš registracijo. Več informacij najdeš na spletni strani eDavki.

Ali imaš urejeno zdravstveno zavarovanje, lahko preveriš tudi preko SMS-a. Na telefonsko številko 031 771 009 lahko pošlješ SMS s ključno besedo ZZ in 9-mestno številko kartice zdravstvenega zavarovanja. Več o tem na spletni strani ZZZS.

 

ZAKONODAJA IN PREDPISI

 

AKTERJI IN UPORABNE POVEZAVE

 

VIRI

 1. Davčna uprava Republike Slovenije: Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja –splošno pojasnilo. Pridobljeno 16. 4. 2012
 2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.: Pogodba o zaposlitvi za določen čas. Pridobljeno 16. 4. 2012
 3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja. Pridobljeno 16. 4. 2012
 4. Računovodja.com. Informativni izračun plače 2012. Pridobljeno 16. 4. 2012
 5. Sistem eDavki. Pridobljeno 16. 4. 2012
 6. Zakon o delovnih razmerjih. Pridobljeno 16. 4. 2012
 7. Zavod RS za zaposlovanje. Denarno nadomestilo. Pridobljeno 16. 4. 2012
 8. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Pridobljeno 16. 4. 2012